Mô Hình Trong Forex

Mô Hình Trong Forex

Mô Hình Trong Forex

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về các mô hình trong Forex gồm ba mô hình, mô hình tam giác, mô hình phẳng và mô hình Zigzag.

Các loại mô Hình Trong Forex 

  • Mô hình phẳng là những sóng điều chỉnh đi ngang. Bởi vì phẳng nên độ dài các sóng bằng nhau. Sóng C chuyển động ngược với sóng B và sóng B chuyển động ngược với sóng A.
  • Mô hình Zigzag là biến động giá theo đường dốc, di chuyển ngược lại so với hướng ban đầu. Lúc này sóng A và C sẽ dài hơn sóng B.
  • Mô hình tam giác được tạo bởi 5 sóng di chuyển ngược lại với đường xu hướng. Gồm những tam giác cân, tam giác giảm dần và tăng dần.

Mô hình tam giác mang lại lợi nhuận tốt. Cho các nhà giao dịch khi đạt được mục tiêu cao bằng chiều cao của mô hình. Để làm được điều đó sau khi phá vỡ xu hướng đảo ngược và sẽ tiến lên cao.

Ba mô hình tam giác – Mô Hình Trong Forex

Tam giác cân

Độ dốc của mức giá cao và độ dốc của mức giá thấp hội tụ với nhau đến một điểm nhất định như hình tam giác. Thị trường lúc này khiến cho người mua và người bán không có khả năng đẩy giá ra xa.Lúc này người mua và người bán sẽ bảo hòa với nhau trong giao dịch.

Cả người mua và người bán đều không thể đẩy giá theo ý của giao dịch của họ. Khi hai đường dốc này gần nhau hơn, điều này có nghĩa là một điểm đột phá đang đến gần. Mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Không biết đột phá này sẽ di chuyển theo hướng nào nhưng lúc này thị trường sẽ dễ bùng phát. Lúc này bên còn lại sẽ nhượng bộ.

Để tận dụng lợi thế này bạn đặt một lệnh dưới độ dốc của các mức thấp cao hơn. Và trên độ dốc của các mức cao thấp hơn. Bạn có thể đi hướng nào mà thị trường di chuyển vì giá sẽ bùng phát mọi thời điểm. Bạn nên hủy lệnh ngay nếu bên dưới độ dốc ở các mức cao hơn.

Mô Hình Trong Forex

Tam giác giảm dần

Biểu đồ tam giác giảm dần có một chuỗi các mức cao thấp hơn tạo thành đường trên. Đường dưới là mức hỗ trợ, giá dường như không thể phá vỡ.

Giá đang tạo dần ra mức cao thấp hơn người bán đang bắt đầu đạt được. Một số điểm cao hơn so với người mua. Và sau này giá cuối cùng sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục giảm.

Như trên biểu đồ, bạn có thể thấy rằng giá đang tạo dần ra mức cao thấp hơn. Và nó cho chúng ta biết rằng người bán đang bắt đầu đạt được một số điểm so với người mua. Bây giờ hầu hết thời gian, giá cuối cùng sẽ phá vỡ đường hỗ trợ và tiếp tục giảm.

Đặt các lệnh nhập trên đường trên mức cao thấp hơn và bên dưới là đường hỗ trợ. Lúc này bạn sẽ chẳng quan tâm đường giá đi đâu. Vì giá sẽ bật ra khỏi và làm cho một bức di chuyển đi lên mạnh mẽ. Đường hỗ trợ đang quá mạnh.

Để mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà giao dịch. Đặt lệnh nhập trên đỉnh của biểu đồ tam giác và đạt được mục tiêu cao bằng chiều cao của mô hình. Sự phá vỡ trên đỉnh mô hình tam giác, phá vỡ xu hướng đảo ngược. Sẽ tiến lên cao hơn bởi khoảng cách ngang bằng với chiều cao của tam giác.

Mô Hình Trong Forex

Tam giác tăng dần

Khi mức kháng cự và độ dốc thấp hơn, lý do là mức độ nhất định mà người mua dường như không thể vượt quá. Và người mua bắt đầu đẩy giá lên cao như hiển nhiên bởi mức thấp cao hơn.

Trường hợp những người mua đang tạo ra mức thấp cao hơn. Và người mua tiếp tục gây áp lực lên mức kháng cự. Đột ngột phá chắc chắn sẽ xảy ra trong biểu đồ tam giác tăng dần.

Nếu người mua chiến thắng thì giá sẽ vượt ra khỏi mức kháng cự. Lúc này mức kháng cự quá mạnh.Hướng đi của giá làm bạn suy nghĩ nhiều, nhưng thực tế thì giá sẽ tăng lên. Bạn sẽ di chuyển theo một hướng khác. Đồng nghĩa với việc đặt lệnh lệnh trên đường kháng cự và dưới độ dốc của mức thấp cao hơn.

Tam giác tăng dần đã làm giá đã tăng lên và người mua thua trận. Độ rơi gần bằng khoảng cách với chiều cao hình tam giác. Muốn bắt được một số điểm trong lần đặt lệnh thì bạn đặt lệnh ngay vị trí bên dưới đáy của hình tam giác.

Mô Hình Trong Forex


Xem thêm: Quỹ Đầu Tư Trong Forex

Đăng kí : Học lập trình EA dễ dàng đơn giản.

Chúc các nhà đầu tư thành công

Xin cảm ơn !

Tư vấn kinh tế :  David :  098.773.2228 –  Email :  hoc123@gmail.com
 http://www.bit.ly/dautugicungdavid
www.davidhoc.com

Đăng ký www.vondautu.com và www.dautugi.vn để nhận các giải pháp kinh doanh tốt nhất trong năm 2019

dautuhanghoa.com

Tpj.edu.vn

Hn.com.vn

Jfx.com.vn

www.vondautu.com

www.dautugi.vn

www.kynguyentiendientu.com

Chia sẻ bài viết


098 773 2228

Zalo
Phone